ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਸਟ

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

ਮੈਡੈੱਡ ਟੀਮ

ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ andੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾ. ਡਾਕਟਰੀ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ.

ਟਿਮ ਬੀਕਨ

ਕੇਟੀ ਸੈਮਪਸਨ

ਲੀਨ ਡੇ

ਜੋ ਫਿਲਪੋਟ

ਜੌਹਨ ਸਟੌਫਟਨ

ਰਾਏ ਮਿਲਰ

ਟੋਨੀ ਰਾਯਸਨ

ਸਟੂਅਰਟ ਸ਼ੈਫੀਲਡ

ਗੈਰੀ ਚੈਸਟਰ

ਐਮੀ ਫਿਲਪੋਟ

ਗੈਰੀ ਚੈਸਟਰ
ਐਮੀ ਫਿਲਪੋਟ
ਸਟੂਅਰਟ ਸ਼ੈਫੀਲਡ
ਰਾਏ ਮਿਲਰ
ਟੋਨੀ ਰਾਯਸਨ
ਜੌਹਨ ਸਟੌਫਟਨ
ਜੋ ਫਿਲਪੋਟ
ਲੀਨ ਡੇ